การประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

นายนรบดี เรืองอนันต์ นายอำเภอเวียงแหง ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม

โดยนางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภอเวียงแหง มอบหมายให้นางสาวกิ่งเทียน ธรรมปัญโญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในพื้นที่ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

(Visited 20 times, 1 visits today)