29 เมษายน 2564 นางสาวฐิตาภา ใจบาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบล(ศปก.อ.) ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 เมษายน 2564 นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม (รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง) เข้าร่วมกิจกรรมงาน”มหกรรมสงกรานต์เที่ยวเชียงรายให้สนุก” ณ เวทีกลาง ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 เม.ย.2564 นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม (รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกรรมเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงชัย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อ โดยมีกิจกรรมสอนการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการฯ