วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม พัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดทำสัญญางบอุดหนุนกับกลุ่มขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจำปี 2564 จำนวน 3 องค์กร

เข้าชม 8 ครั้ง

(Visited 8 times, 1 visits today)