ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนเกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน