สพอ.เวียงชัย>>ร่วมพิธีวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เข้าชม 8 ครั้ง

สพอ.เวียงชัย>> วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์   พัฒนาการอำเภอเวียงชัย และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนานัปการ โดยมี นายสงัด  บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเวียงชัย  เป็นประธาน ณ หอประชุมเวียงชัยสราญนุสรณ์  ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

(Visited 8 times, 1 visits today)