สพอ.เวียงชัย>>ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เข้าชม 6 ครั้ง

สพอ.เวียงชัย>> วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์   พัฒนาการอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับโซนอำเภอ “โซนอิงสู่โขง” ณ  ห้องประชุม​ศูนย์​พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อำเภอ​เวียงแก่น​ จังหวัด​เชียงราย จังหวัดเชียงราย

(Visited 6 times, 1 visits today)