สพอ.เวียงชัย>>ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายสมยศ กันทะชัย ครัวเรือนเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

เข้าชม 3 ครั้ง
สพอ.เวียงชัย>>​วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์ พัฒนาการอำเภอ ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายสมยศ กันทะชัย ครัวเรือนเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ร่วมสำรวจสภาพพื้นที่ของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ปี 2565 ณ บ้านด้ายเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
(Visited 3 times, 1 visits today)