สพอ.เวียงชัย>>ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายโกวิท ศรียอด ครัวเรือนเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

เข้าชม 1 ครั้ง
สพอ.เวียงชัย>>​วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์ พัฒนาการอำเภอเวียงชัย ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับนายโกวิท ศรียอด ครัวเรือนเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ร่วมสำรวจสภาพพื้นที่ของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ปี 2565 ณ บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
(Visited 1 times, 1 visits today)