ขอพื้นที่เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร เขิญชวนให้สวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

📸📜สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร

(Visited 4 times, 1 visits today)