สพอ.วัฒนานคร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม”ดนตรีในสวน”อ.วัฒนานคร

🌿สพอ.วัฒนานคร  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม”ดนตรีในสวน”อ.วัฒนานคร 🌿

วันพฤหัสบดีทื่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร โดยนางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม”ดนตรีในสวนสาธารณะ” อ.วัฒนานคร  เพื่อทบทวนผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรม โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว

กิจกรรม”ดนตรีในสวนสาธารณะ”  อำเภอวัฒนานคร โดยนายอำเภอวัฒนานคร ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมครั้งแรกในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยความร่วมมือของส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ อ.วัฒนานคร มีการแสดงดนตรีและการจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอทอปและผู้ผลิตชุมชนให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ดำเนินการครั้งแรกในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ และจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันพุธ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวัฒนานคร ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการกิจกรรม ได้รับเรื่องไปพิจารณาในการดำเนินกิจกรรมต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการโอทอปและผู้ผลิตชุมชน ได้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป

📸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน

🏰ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง

สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี

แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ💐💐

********************************************************

Change for Good”

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕

๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#OTOP

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 2 times, 1 visits today)