สพอ.วัฒนานคร ประชุมผู้นำ อช.ไตรมาส ๔/๒๕๖๕

🌿 สพอ.วัฒนานคร ประชุมผู้นำ อช.ไตรมาส ๔/๒๕๖๕🌿

🔅 วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร โดยนางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายนางสาววิลาวัณ ศรีสะอาดนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ ๔ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน(อช.)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ที่จะปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระการปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 🔅

📸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน

🏰ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง

สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี

แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ💐💐

********************************************************

Change for Good”

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕

๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#OTOP

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 2 times, 1 visits today)