สพอ.วัฒนานคร ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌿สพอ.วัฒนานคร ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565🌿
🔅วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร นางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นายสมจิตร สังข์ชม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ ชาลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ตรวจ รับ มอบพันธุ์ไก่สามสายเลือด พันธุ์เป็ด เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 20 ครัวเรือนในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน รูปแบบ โคก หนอง นา ประกอบด้วย
1.ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหมู ตำบลผักขะ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แปลงนายสนธยา สังข์สวัสดิ์
2.ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทางหลวง ตำบลวัฒนานคร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แปลงนายสมหมาย รักาาชาติ
3. ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองมะนาว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเกวียน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แปลงนางสาวเบญจพร มาลากุล งบประมาณ 8,355 บาท🔅
📸 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร รายงาน
————————————-
🏰 ปราสาทห้วยพะใย น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง
สักการะองค์นเรศวรเจ้า ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี
แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ 💐
********************
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕: Change for Good”
(Visited 2 times, 1 visits today)