ประชุมเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอวัดสิงห์

🐓🐓 ต้นน้ำใหญ่ท่าจีน ถิ่นอารยธรรม
11 พ.ย.2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์จัดประชุมเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอวัดสิงห์ เพื่อฏิบัติการและชี้แจงภารกิจ ดังนี้
🐤 นายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอวัดสิงห์ เป็นประธานมอบป้ายศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 แปลง
🐣 นางพรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชย และ ร.ต.ท.วิรัช จ้อยนิล ประธานเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอวัดสิงห์/จังหวัดชัยนาท ชี้แจงเนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย
🐤 1. ความคืบหน้าในการดำเนินงานโคกหนองนา
🐤2. ปัญหาอุปสรรค/ความต้องการความช่วยเหลือ/แผนงาน/สิ่งที่จะดำเนินต่อไป
🐤3. ประเด็นการตรวจติดตามของ สตง.
🐤4. ศูนย์เรียนรู้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
🐤5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดฯ 24 -26 พ.ย.2565
– การร่วมพิธีเปิด 24 พ.ย.
– การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์/อาหารชวนชิม
– การจัดนิทรรศการ
– อื่นๆ

🐣 สพอ.วัดสิงห์
🐣 เครือข่ายโคกหนองนาวัดสิvงห์
🐣#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 16 times, 1 visits today)