บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565

⭐️ต้นน้ำใหญ่ท่าจีน ถิ่นอารยธรรม
“บ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565”
ศจพ.อ.วัดสิงห์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยครัวเรือนTPMAP จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1ครัวเรือน จำนวนเงิน 200,000.-บาท เพื่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวนายบุญสืบ เต่ามี หมู่ 10 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
🐸ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
– ทำสัญญาจ้างด้วยวิธีเจาะจง เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2565
– ทำพิธียกเสาเอกวันที่ 5 พ.ย.2565. โดยนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
– ผลการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 – 11 พ.ย.2565 ดำเนินการขึ้นโครงสร้างบ้าน , มุงหลังคา ,เทคานล่าง และขุดหลุมบ่อเกรอะ
😀ศจพอ.วัดสิงห์
😀 สพอ.วัดสิงห์
👉#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 66 times, 1 visits today)