แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่บ้านหนองกระทิง

⭐️ ต้นน้ำใหญ่ท่าจีน ถิ่นอารยธรรม
“แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน”
🕘 25 ต.ค.2565
นายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอวัดสิงห์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองกระทิง หมู่ 8 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขุ่น ผู้นำท้องที่ตำบลหนองขุ่น คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองกระทิง 👉นำโดยนายสมพร แข่งเพ็ญแข กำนันตำบลหนองขุ่น/ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองกระทิง พร้อมด้วยประชาชนบ้านหนองกระทิง เข้าร่วมกิจกรรม
😀 กิจกรรมประกอบด้วย
– ขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน
– ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินกล่าวรายงานความเป็นมา
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดฯ
– เพลงสรรเสริญพระบารมี
– ประธานในพิธีนำกล่าวคำปฎิญาณตน
– แลกเงินขวัญุถุง
– ประธานในพิธีให้โอวาส และแนะนำแนวทางการขับเคลื่อน
– นายไพรัตน์ ชะเอมไทย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นอำเภอวัดสิงห์/จังหวัดชัยนาท บรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมากองทุนแม่ของแผ่นดิน และให่เกียรติเป็นพิธีการตลอดงาน
📣 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองกระทิง หมู่ 8 ตำบลหนองขุ่น จัดตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 82 ครัวเรือน
⭐️ สพอ.วัดสิงห์
⭐️ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวัดสิงห์

(Visited 20 times, 1 visits today)