พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ครัวเรือนยากจน

🕊ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน”
“Cdd chainat 3S’5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พช.ชัยนาท เราทำได้”
📌พช.ชัยนาท ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
🗓วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท นางสุมาลี น้อยสำลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอวัดสิงห์ นางพรรณี พุ่มสุข พัฒนาการอำเภอวัดสิงห์ กำนันตำบลบ่อแร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ครัวเรือนยากจน โดยท่านพระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (หลวงพ่อขวัญชัย ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้กับครัวเรือนนางปราณทิพย์ สุวรรณยี่ ณ บ้านเลขที่ 139 บ้านสำนักจั่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โดยครัวเรือนนางปราณทิพย์ สุวรรณยี่ เคยได้รับความเมตตาสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสร้างบ้าน จำนวน 70,000 บาท ทุนการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท และเงินสดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 5,000 บาท พร้อมข้าวสาร จำนวน 15 กิโลกรัม จากท่านพระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (หลวงพ่อขวัญชัย ธมฺมวโร) เจ้าอาวาสวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ครั้งเมื่อมามอบบ้านเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 สำหรับในครั้งนี้ท่านพระครูได้เมตตามอบทุนการศึกษา เพิ่มเติมอีก จำนวน 100,000 บาท ให้กับบุตรของนางปราณทิพย์ สุวรรณยี่ เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต่อไป

(Visited 14 times, 1 visits today)