วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศจพ.อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศุูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัดเพลง โดยการอำนวยการของ นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอำเภอวัดเพลง วันที่ 24 มิถุนายน 256 [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความย [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศจพ.อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศจพ.อ.วัดเพลง ส่งมอบบ้าน “มหาดไทยร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสร้างใหม่แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติความเป็นอยู่

ศจพ.อ.วัดเพลง ส่งมอบบ้าน “มหาดไทยร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียร [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความ [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่ เมืองน้อง ผนึกกำลัง สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.      นายไพโร [...]
อ่านเพิ่มเติม