ประวัติความเป็นมา

ตามจดหมายเหตุราชบุรี  อำเภอวัดเพลงเดิมเป็น  อำเภอท่านัด  วัดประดู่  และเมื่อย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำอ้อม  เรียกว่า  อำเภอแม่น้ำอ้อม ต่อมาเมื่อ ร.ศ.128  ทางราชการเห็นว่า  อำเภอต่างๆในจังหวัดราชบุรีมีมากเกินสมควร  จึงได้ตัดอำเภอแม่น้ำอ้อมไปขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรสงคราม  แต่ในปีเดียวกันนั้นเองราษฎรในอำเภอแม่น้ำอ้อมได้ร้องเรียนต่อมณฑลราชบุรีว่าการไปมาติดต่อกับสมุทรสงครามไม่สะดวก  เพราะราษฎรไม่สันทัดทางเรือ  ทำให้ได้รับอันตรายบ่อยๆขอให้โอนกลับมาราชบุรีตามเดิม  กระทรวงมหาดไทยจึงให้อำเภอแม่น้ำอ้อมมาตั้งเป็นอำเภอปากท่อ  แต่ยังคงให้สถานีตำรวจภูธรไว้ตามเดิมด้วยเกรงว่าเหตุการณ์โจรผู้ร้ายจะกำเริบขึ้นและตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นแทนอำเภอแม่น้ำอ้อม  กิ่งอำเภอวัดเพลงได้ยกฐานะเป็อำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2506

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอวัดเพลงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน

1. เกาะศาลพระ (Ko San Phra) 10 หมู่บ้าน
2. จอมประทัด (Chom Prathat)  8  หมู่บ้าน
3. วัดเพลง (Wat Phleng) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอวัดเพลงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลวัดเพลง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะศาลพระและบางส่วนของตำบลวัดเพลง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะศาลพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวัดเพลง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมประทัดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดเพลง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลวัดเพลง)
(Visited 854 times, 1 visits today)