วันที่ 13 มิถุนายน 2565 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
👉วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอวัดเพลง รองปลัด อบต.จอมประทัด ปลัดอำเภอวัดเพลง จิตอาสา ทีมพี่เลี้ยงตำบลจอมประทัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ กลุ่มสตรีตำบลจอมประทัด ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงขีวิต ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและพิการ ทั้งสามีและภรรยา พร้อมทั้ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทำครัว ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เป็นครัวเรือนที่มีปัญหามิติรายได้ และมิติสุขภาพ ซึ่งนายรอดและภรรยา เคยย้ายออกนอกพื้นที่อำเภอวัดเพลง ไปอยู่กัยลูกสาว ที่ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี และได้ย้ายกลับมาอยู่ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง เมื่อ 20 พ.ค. 65 ในการนี้ อำเภอวัดเพลง โดย ศจพ.อำเภอวัดเพลง จึงเร่งให้ความช่วยเหลือครัวเรือนดังกล่าว โดยมอบสิ่งของ ได้แก่ วีลแชร์ จำนวน 1 ตัว ส้วมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด วอร์คเกอร์ 1 อันพัดลมตั้งโต๊ะ 1 ตัว อุปกรณ์ทำครัว ได้แก่ หม้อ ชามช้อน และแก้วน้ำ เสื้อผ้า และเครื่องอุปโภคบริโภค
นอกจากสิ่งของดังกล่าวแล้ว ศจพ.อ. วัดเพลง ได้มอบหมายให้ผู้นำท้องที่ปรับปรุงทางเดินไปห้องน้ำเพื่อให้สามารถเข้าห้องน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ครัวเรือนนี้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ตลอดจนลูกๆ ได้ส่งเสียเลี้ยงดูทุกเดือน และได้มีการเหลาไม้กวาดทางมะพร้ว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องสุขภาพได้มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด ดูแลอย่างใกล้ขิด
นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมประทัด อีก 2 ครัวเรือนด้วย
การดำเนินการครั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 😷
📸 ภาพ/ข่าว : อำเภอวัดเพลง/สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอวัดเพลง
(Visited 7 times, 1 visits today)