วันที่ 12 มิถุนายน 2565 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📢 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
👉วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง มอบหมายให้นายกิตตินนท์ ปานจันทร์ ปลัดอำเภอประจำตำบลวัดเพลง พร้อมด้วยกำนันโชติรัตน์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ กำนันตำบลวัดเพลง นายธีระชัย อินทะแสน พัฒนากรประจำตำบลวัดเพลง ทีมพี่เลี้ยงตำบลวัดเพลง ติดตามเยี่ยมครัวเรือนและทำราวทางเดินเข้าห้องน้ำครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง ซึ่งมีปัญหาด้านความเป็นอยู่ (บ้านเรือนมีสภาพไม่มั่นคงถาวร) ซึ่งจะได้ดำเนินการช่วยเหลือในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไป
การดำเนินการครั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด😷
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุนชนอำเภอวัดเพลง
(Visited 15 times, 1 visits today)