วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌴 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศจพ.อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
📢 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📢 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง ได้ระดมสรรพกำลังในพื้นที่ อาทิ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอวัดเพลง พัฒนากรประจำตำบลวัดเพลง และจิตอาสา ร่วมกันรื้อถอนที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ครัวเรือน เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของเอกชน โดยร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งขนย้ายสิ่งของที่รื้อถอน และสัมภาระต่างๆ ไปไว้ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองขนอน หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง เป็นการชั่วคราว ระหว่างรอดำเนินการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์) เจ้าอาวาสวัดคลองขนอน ให้เช่าพื้นที่ปลูกสร้าง ทั้งนี้ อำเภอวัดเพลง จะได้เร่งดำเนินการปลูกสร้างที่อยู่อาศัต่อไป เพื่อให้ครัวเรือนนี้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล
ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง ปลัด อบต.วัดเพลง และทีมงาน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง สนับสนุนรถขนขยะ และรถกระบะ สำหรับขนย้ายสิ่งของต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย
📷 ภาพ/ข่าว: อำเภอวัดเพลง/สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง/สิรวีร์
(Visited 12 times, 1 visits today)