วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศุูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัดเพลง โดยการอำนวยการของ นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง

📌ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอำเภอวัดเพลง📌
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศุูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัดเพลง โดยการอำนวยการของ นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง/ผอ.ศป.ปส.อ.วัดเพลง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทางช่องทางกลุ่มไลน์ ท้องที่ ท้องถิ่น สถานศึกษาและอื่นๆ
2. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โดยการใส่เสื้อขาวเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
⛔การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด
📷ภาพ/ข่าว : ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง/สิริวีร์
(Visited 19 times, 1 visits today)