🚵 สพอ.วาริชภูมิ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เข้าชม 8 ครั้ง

☘️หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์วัฒนธรรม
(w)(a)(r)(i)(t)(c)(h)(a)(p)(h)(u)(m)
🚵 สพอ.วาริชภูมิ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
🧭เวลา 07.00 น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
📍ณ วัดสระแก้วสารีราม ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
🧭เวลา 08.30 น.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
📍ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
🌸โดยพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี
🖍 ในการนี้ นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
🖍 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)💉💊🚥
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
#วันดินโลก
#worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilswherefoodbegins
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
# กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565
** Change for Good**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
** 📢ทีม พช.วาริชภูมิ รายงาน**

(Visited 8 times, 1 visits today)