🚵 สพอ.วาริชภูมิ จัดนิทรรศการวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2565

เข้าชม 7 ครั้ง

☘️หวายแก้ววาริช แหล่งผลิตยางพารา งามตาผ้าไหม สาวภูไทสวยล้ำ อุตสาหกรรมนมสด เรืองโรจน์วัฒนธรรม
(w)(a)(r)(i)(t)(c)(h)(a)(p)(h)(u)(m)
🚵 สพอ.วาริชภูมิ จัดนิทรรศการวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2565
🧭เวลา 09.30 น.
📍ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
🌸โดยพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการจัดนิทรรศการดังกล่าว
🖍 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)💉💊🚥
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
** 📢ทีม พช.วาริชภูมิ รายงาน**

(Visited 7 times, 1 visits today)