ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาการสตรี ตำบลปลาโหล

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564
           นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอวาริชภูมิ มอบหมาย นางดวงพร งามเสน่ห์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาการสตรี ตำบลปลาโหล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ เพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร
Facebook : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

(Visited 6 times, 1 visits today)