ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช.

เข้าชม 6 ครั้ง

           นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้ นางวนิดา พรหมวิชัย นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ และผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านโคกตาดทอง ร่วมปลูกพืชสมุนไพร กระชายขาว และฟ้าทลายโจร ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิก สอ.พช. เพื่อเป็นจุดการเรียนรู้ด้านสมุนไพร และเป็นการขยายพันธุ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ สวนสมุนไพร โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง ม.5 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร
Facebook : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

(Visited 6 times, 1 visits today)