กิจกรรม ‘’จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 76 ตำบล ต้นแบบ’’

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564
           พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและร่วมประชุม‘’จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 76 ตำบล ต้นแบบ’’ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมี นาง วิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอวาริชภูมิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลค้อเขียว เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร
Facebook : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

(Visited 4 times, 1 visits today)