มอบป้ายศูนย์สาธิตการตลาดและมอบสินค้าอุปโภค บริโภค 9 หมู่บ้าน

ได้แก่

บ้านผักตบ ม.7

บ้านงิ้ว ม.2

บ้านโคกตาดทอง ม.5

บ้านค้อเขียว ม.1

บ้านป่าโจด ม.4

บ้านดอนยาวใหญ่ ม.3

บ้านจำปา ม.10

บ้านหนองแวงน้อย ม.7

บ้านดอนส้มโฮง ม.2

(Visited 194 times, 1 visits today)