การดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 มี 19 หมู่บ้าน

ได้แก่

ตำบลคำบ่อ 4 บ้าน หนองกุงน้อย หนองแปน ทุ่งเชือก คำบ่อใต้

ตำบลปลาโหล 3 บ้าน งิ้ว ดงคำโพธิ์ พรสวรรค์

ตำบลค้อเขียว 5 บ้าน ค้อเขียว ดอนส้มโฮง ป่าโจด โคกตาดทอง ดอนส้มโฮง

ตำบลหนองลาด 4 บ้าน จำปา หนองบาก จำปาทอง จำปา

ตำบลวาริชภูมิ 3 บ้าน  กุดพร้าว  กุดตะกาบทุ่ง ตาดโพนไผ่

(Visited 56 times, 1 visits today)