อำเภอวารินชำราบ นำเสนอการดำเนินโครงการตาม นโยบายรัฐบาล ของการติดตามโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เข้าชม 36 ครั้ง

อำเภอวารินชำราบ นำเสนอการดำเนินโครงการตาม นโยบายรัฐบาล ของการติดตามโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมยูเพรส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ภายใต้การอำนวยการของ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ ยองใย ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง) พร้อม นายกันติทัต สุขเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวหทัยชนก วันทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมกลุ่มสตรีบ้านคำกลาง ตระกร้สาน และผู้ผลิตผ้าแบรนด์ ระกา นำโดยคุณกุ้ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลโท สรรเสริษ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในงาน Kick off งานรวมพลคนกระจายข่าว ปีที่ 2 ในกิจกรรมเปิดหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ (นำร่อง) และสัมณาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับงานสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนระดับท้องถิ่นและชุมชน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยในงานอำเภอวารินชำาบได้รับมอบหมายใหจัดนิทรรศการการดำเนินโครงการตาม นโยบายรัฐบาล ซึ่งอำเภอวารินชำราบได้นำเสนอทั้ง นโบายปัจจุบัน และนโยบายสืบเนื่อง โดยมีนายกันติทัต สุขเจริญ เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน เป็น 5 ประเด็นสำคัญ
ซึ่งปัจจุบัน นโยบายหลัก คือการพุ่งเป้าแก้จน โดยอำเภอวารินชำราบมีเครื่งมือทั้ง TPMAP และ Thai QM เป้นเครื่องมืชี้เป้า โดยอำเภอวารินชำราบได้ดำเนิน

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนวารินชำราบ ส่งน้องเรียนจบ ได้ใช้งบทั้งสิ้น 295,000 บาท เป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 10 คน ส่งให้จบในระดับชั้น ภาคบังคับ คือ ม.6 บางคนได้ถึง ม.3 ตามเงินสมทบทุน ที่ได้มาจากการขายเสื้อ โดยเด็กจะได้รับทุกเดือน

2.ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรอยยิ้มอบอุ่นใจด้วยฝ่ายปกครอง สร้างความมั่นคงด้านการปกครองท้องที่ เป็นการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 12 ครัวเรือน ในระดับ AC ให้เบาภาระจังหวัด โดยแก้ไขทั้งหมดแล้วขณะนี้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TPMAP เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยได้งบจากการหักหลังค่าใช้จ่ายการจัดหมอลำ ประถมบรรเทิงศิลป์ ณ ตลาดเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ เมื่อ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

และนโยบายสืบเนื่อง คือ

3.โครงการส่งเสริมผ้าไทย อำเภอวารินชำราบ นอกจากจะมี ผ้าจากบ้านคำปุ่น ของ อาจารย์มีชัย แต้สุจริยา ที่ได้รับรางวัล ศิลปิลแห่งชาติ พ.ศ.2566 สาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้า) แล้วนั้น ในวันนี้ยังได้นำผ้าจากแบรนด์ ระกา ซึ่งกำลังเป็นที่โจทย์จัน กันในเนื้อผ้า ซึ่งกำลังเข้ากระบวนการคัดสรรค์ ซึ่งคาดว่า 5 ดาวหนีไม่พ้นแน่ๆ นั้นมาโชว์และอธิบายในกรรมวิธี และความสวยเด่นตระการตาของผ้าอีกด้วย โดยคุณกุ้ง น้องชายคุณไก่ เจ้าของแบร์นด์ได้มาเอง

4.สตรีผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้นำกลุ่มตระกร้าสานบ้านคำกลาง ม.6 ต.บุ่งไหม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด พศ.2565 การประกวดสตรี ประเภทกลุ่มอาชีพ ไปแสดงโดยมีอัตลักษณ์ ที่ไม่เหมือนใครคือกระเป๋าลายขอเจ้าฟ้า หรือลายตัว S ซึ่งต้องบอกได้ว่าเป็นงานฝีมือล้วนๆ

5.โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยโคกหนองนา พช. ซึ่งอำเภอวารินชำราบ มีแปลงเรียนรู้ทั้งสิ้น 59 แปลง นับตั้งแต่มีโคกหนองนาเกิดขึ้นโดยงบจากรัฐบาล ปัจจุบันทุกแปลงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และชุมชนได้เรียนรู้ ตามนโยบายที่ได้วางไว้


นอกจากนี้ กิจกรรมการเปิดหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ ยังมีการนำเสนอของนายทศพล ไกรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านศรีไคออกและผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เป็น Model ตัวอย่างอีกด้วย และมีนายศุภชัย นามแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองสองห้อง ม.2 ต.ธาตุ เป็นผู้ร่วมเสวนา ในเวที VTR “อปท.กับการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน” อีกด้วย

พูดได้ว่า วันนี้อำเภอวารินชำราบ จัดเต็มควบคุ่ไปกับกรมประชาสัมพันธ์ แม่งานในวันนี้ มาโดยตลอด รวมถึงเป็น Model ให้ที่อื่นมาศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริง

#ติดตามนโยบารัฐบาล
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

กันติทัต สุขเจริญ นว.พช.ปก ภาพข่าว/รายงาน

(Visited 36 times, 1 visits today)