ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนารี อุปถัมภ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวารินชำราบ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน