กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “หนอง นา โมเดล” แปลงนายคงศักดิ์ ปัญญาละ ม.8 ต.ดงใหญ่ อ. วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

[...]

อ่านต่อ