ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ร่วมบริจาคโลหิตให้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

เชิญ ชิม ช็อป แชร์ ตลาดสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าช [...]
อ่านเพิ่มเติม