ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

✨นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีการแจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน 10 ขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการ และการเปิดรับสมาชิก มีเผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คน

📌 บ้านเก่าน้อย ม.7 ต.แคน อ.วาปีปทุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
***********************
ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามด

(Visited 43 times, 1 visits today)