ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

✨นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KPO) จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มนางสุรภา ศรีมังคละ กระเป๋าหนังแท้ ม.16 บ.หนองแวงพัฒนา ต.ข้ามป้อม อ.วาปีปทุม
2. กลุ่มปลาบู่มัดย้อม ม.14 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม

📌 อ.วาปีปทุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
***********************
ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 21 times, 1 visits today)