สำรวจพื้นที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ สำรวจพื้นที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา นายสุริยะ ยืนสุข บ้านประชาสามัคคี ม.10 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ 3 ไร่ โดยบริบทก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงหอยเชอรี่ ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว ปลูกไผ่ มีการแปรรูปผลผลิตเป็นหน่อไม้ดอง นำปลาที่เลี้ยงไปย่างจำหน่ายที่ร้านค้าตนเอง เป็นต้น

📌 บ้านประชาสามัคคี ม.10 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 20 times, 1 visits today)