ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2565

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2565 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566
3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
5. สารสนเทศตำบลต้นแบบ ปี 2566
6. ติดตามการดำเนินงานโคกหนองนา พัฒนาชุมชน ฯลฯ
7. ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
8. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พ.ศ. 2566
9. ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
10. การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย
11. การติดตามการดำเนินงานผู้ประกอบการ OTOP
13. การติดตามครัวเรือน TPMAP
14. การปลูกผักและการดำเนินกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน

📌 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
***********************
ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 19 times, 1 visits today)