เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม และอาสาพัฒนา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ TV พช.

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่อ [...]

อ่านต่อ

สำรวจพื้นที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่อ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ สนับสนุนผู้สื่อข่าวจาก CCNews-Live เพื่อถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่อ [...]

อ่านต่อ

มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่อ [...]

อ่านต่อ