ลงพื้นที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายวัชิระ วันจงคำ บ้านป่าจิก หมู่ที่ 13 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่อ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่แปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายอำนวย อินวิเศษ บ้านฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่อ [...]

อ่านต่อ

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมโครงการ “๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านฃีฃีถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่อ [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ big cleaning day บริเวณที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

🔔วาปีปทุม เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่อ [...]

อ่านต่อ