โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565
นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชมชนอำเภอวาปีปทุม ร่วมกิจกรรม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ. 2565 ” โดยมี นายนพนนท์ นนทเนตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองอำเภอฯ ผู้แทนนายอำเภอฯในการกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พร้อมกันนี้ นางสาวสุทธิการต์ ดียิ่ง กำนันตำบลหนองแสง กล่าวให้ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมด้วย นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบทุนโครงการ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2565 จำนวน 12 ทุนๆละ 1,200 บาท นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเดินตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การออกหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานราชการต่างๆ(จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา ตำบลหนองแสง
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 23 times, 1 visits today)