การประชุมประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.)

วันที่ 21 กันยายน 2565
นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม มอบหมายให้ นายพฤกษศาสตร์ ปะทัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ในส่วนของตำบลที่พัฒนากรรับผิดชอบ เพื่อร่วม การประชุมประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลโคกสีทองหลางและตำบลเสือโก้ก ทดแทนผู้นำอช.ที่จะครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานในการประชุม ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 16 times, 1 visits today)