การประชุมประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.)

วันที่ 20 กันยายน 2565
นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ คำจันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ในส่วนของตำบลที่พัฒนากรรับผิดชอบ เพื่อร่วม การประชุมประชาคมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลโพธิ์ชัย ทดแทนผู้นำอช.ที่จะครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยเป็นประธานในการประชุม ณ. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 25 times, 1 visits today)