โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ