โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอว [...]

อ่านต่อ

การทำเหรียญโปรยทานจากริบบิ้นและการทำถุงการบูรหอมจากผ้าใยบัว ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลขามป้อม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอว [...]

อ่านต่อ