การติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP และการติดตามการดำเนินงานโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย :ความสุขสร้างได้….ด้วยใจอาสา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ศจพ.อ.ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ