ร่วมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปลาบู่ บ้านพลังปัญญา ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

พช. มหาสารคาม ร่วมเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมกา [...]

อ่านต่อ

สพอ.วาปีปทุม จัดกิจกรรมการมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌾เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยา [...]

อ่านต่อ