สพอ.วาปีปทุม เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม พ [...]

อ่านต่อ