ประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหม่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📌วันที่ 23 สิงหาคม 2654 เวลา 09.00-15.00 น. สำนักงานพัฒ [...]

อ่านต่อ