ประชุมโครงการจัดประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ)

📍📍📍วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2654 เวลา 09.00 น.📍📍📍 📣📣📣ได้จั [...]

อ่านต่อ

สพอ.วาปีปทุม ร่วมกับ ดร.วิเชียร จงชูวณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบพันธุ์กล้วยแก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ตำบลหัวเรือและตำบลบ้านหวาย

🌾เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยา [...]

อ่านต่อ

สพอ.วาปีปทุม ติดตามความคืบหน้าปลูกป่า5ระดับ ของเดือนกรกฎาคม 2564แปลงนายคุณศักดิ์ โพธิจักร หมู่ที่ 9 บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

22 กรกฎาคม 2564 นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ติดตามควา [...]

อ่านต่อ

จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามดครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2654

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2654 นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ