สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม “เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม”

🌻วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิพล [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม “เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ให้ความรู้แก่ประชาชน”

🌻วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ